Зимовий Сонцеворот на Невській землі

Дата . Категорія Вишкіл, Дія, Думка, Про світ

Ніч Зимового Сонцевороту товариші Невського товариства Народної Волі зустріли у вузькому колі, на лоні природи у лісах Карельського перешийку.

Провівши тренування з загальної фізичної підготовки, що є безумовного основою здорового розвитку будь-якого хлопця і чоловіка, добряче розім’явшись у регбі та ратних ігрищах, провели декілька обговорень важливих організаційних і зовнішньополітичних тем. Були присутні координатори з Москви і Петрозаводська. Відзначили древнє слов’янське, і ширше – індоєвропейське, свято, за вже складеною традицією – зімкнувши коло навколо кради (ст.слов. – вогнище, вогонь).

Музичний акомпанемент з пісень безпосередньо свого написання склав бард з північних тайгових земель Карелії.

Народницький підхід до рідної культури ми розуміємо як спадкоємство етнічної культурної традиції, що проживається та усвідомлюється в мові, народному менталітеті, світогляді і культурі. Оскільки майже все створене людством є об’єктивованим змістом колективної свідомості, функцією якого є мислення, нерозривно пов’язане з мовою, етнічними особливостями і менталітетом, то саме вони, взяті у динаміці свого розвитку, багато в чому визначають створені людиною реалії.

Звідси можна вважати, що ключ до проникнення у сутність створеної оточуючої дійсності і її можливої зміни лежить у світорозумінні людей – і багато бід, починаючи екологічних проблем, нечестивого ставлення до природи і закінчуючи соціальним гнітом навіть у рамках свого народу випливають зі світоглядних установок, що побутують у народній спільноті. Проникаючи до витоків народної слов’янської культури, якій чужі раболіпство, корисливе використання людей, диктатура над собою, нечестиве ставлення до природи, підтримуючи і відроджуючи культурну самобутність народу, ми виходимо на виключно живий древній етнічний пласт, що нерозривно зв’язує нас з багатьма поколіннями наших предків, з багатовіковим минулим нашого народу.

Саме цей т.зв. культурний пласт задавав вектор розвитку нашої народної спільноти впродовж віків. Чи народила б наша земля сотні і тисячі героїв без такого епосу і народної культури, що сформувала свідомість чоловіків на смерть стояти за свою свободу?

Таким сьогоднішня дійсність, що сприймається нашим народом у відриві від своєї культурі і своєрідного світорозуміння, втрачає статус самобутності і перестає бути реально народною, адже світорозуміння, критерії чесності, добра і зла, справедливості і честі, притаманні раніше нашим предкам, вже не випливає з витоків етнічної культурної традиції. Брехати, обманювати, красти, пригнічувати природу і побратима, плювати на ближнього – це не вважається аморальним з позиції менталітету, нав’язаного сучасною державою, на перерахованих якостях вона й тримається. Саме ці якості називаються суспільством споживання і сучасною соціально-економічною формацією.

Переносячи все вищесказане на нашу культуру, слід відзначити, що перебування народу безпосередньо у системі координат етнічної культури обумовить такі якості, як щирість і чесність, мужність і жіночність, честь і вірність. Народній культурі чужа і сучасна соціальна формація, наш народ спрадавна з низів базувався на народній самоорганізації і народовладді – копне право, народне віче, любов до свободи, братерство, більш пізня соборність – це і визначає наш підхід до культури, вона для нас жива. Усвідомлюючи реальність цього самобутнього культурно-світоглядного пласту, який проявляючись у мові, поведінці індивідів всередині народної спільноти і навіть у формуванні реалій суспільстві, здатний забезпечувати творіння оточуючої дійсності, справедливого суспільства. Космополітизовані покоління суспільства споживання, нав’язане пануванням капіталізму, вирощене поза рамками своєї культури, виявилось осторонь не лише таких понять і базових світоглядних установок, наприклад справедливість і честь, але й загально біологічних завдань, схованих у архетипах всіх народів – продовження і захист свого роду.

Тому народна культура для нас, прихильників Народного Соціалізму – це не виїзди на свята і етнічні костюми, а жива світоглядна традиція, на якій багато в чому будується, із врахуванням сучасних потреб і реалій, ідеологічна база Народної Волі – від вимоги справедливості і свободи до народовладдя. Звісно, зламати існуючі пагубні установки свідомості у народних мас в умовах діючої соціально-економічної формації неможливо, адже практично завжди реальність, у якій знаходиться індивід і спільнота, формує свідомість. Але вже зараз ми можемо генерувати альтернативу їй, на основі багатовікового досвіду предків, закріпленого новими ідеологічними засадами Народного Соціалізму.

У рамках товариства Народної Волі всі вищезазначені принципи культивуються і підносяться в організаційний принцип. І дивлячись у світлі обличчя своїх товаришів та побратимів, приходить усвідомлення, що саме ідея Народного Соціалізму здатна творити визвольну ідею і вільну народну спільноту, основану на чесності, народовладді і соціалізмі.

Свобода Народу! Свобода Людині!

Tags:

Знання належать всьому людству. Будь ласка, при використанні посилайтесь на авторів.

Яндекс.Метрика